Mjødurt i bakkant. Marikåpe til høgre
Tiriltunge og fioler.