Oversikt - Ved bruk av urter anbefaler jeg å først søke mer informasjon.

JUNI 2016 Dato
Kjerteløyetrøst 0 0 4. jun, 2016
NOVEMBER 2014 Dato
Mjødurt. 0 0 14. nov, 2014
SEPTEMBER 2014 Dato
Åkersvineblom 0 0 27. sep, 2014
Hvitbladtistel. 1 0 27. sep, 2014
Løvetann. 1 0 27. sep, 2014
AUGUST 2014 Dato
Rosenrot. 1 0 25. aug, 2014
Marikåpe. 1 0 6. aug, 2014
JULI 2014 Dato
Hestehov. 1 0 18. jul, 2014
Blåkoll. 2 0 17. jul, 2014
Bukkeblad. 4 0 16. jul, 2014
Karve. 2 0 16. jul, 2014