Disse to har flyttet til Sleneset for godt ser det ut som. Flott innslag i vår natur.