Høst på Sleneset.

En søndag i november (den 22 )  vi hadde en fantastisk dag. Ikke alt gav uttrykk for at de skjønte at det var snart advendt, foreksempel Gunn sine Lupiner som så veldig gjærne vil blomstre nå.   Hvorfor??