Som pensjonist har man tid og anledning til å filosofere over livet som har gått.

Helt ny i livet.

Jeg er ingen filosof eller psykolog, men jeg er realist og har alle mine tanker i behold. (tror jeg)Det meste jeg har lært i livet og kan har jeg lært i livets skole. En skole som ikke gir hverken vekttall eller karakterer på et avgangsvitnemål, men du får kanskje noen fine ord i din begravelse dersom du er heldig. Til gjengjeld er det en skole du aldri  dumper ut av, det er en skole alle må fullføre til den siste dag uansett hvor mange semestre du får. Du er med på å bestemmer vanskelighetsgraden selv. Du kan ta en gjennomgang av ditt livs pensum men bare i etterkant, du får bare en mulighet, når dagens leksjon er gjort, er det ikke mulig å forandre på svaret, men du har lært noe.

Jeg spør meg selv fra tid til annen: Har livsskolen utviklet meg til et klokt menneske? Har jeg tatt skolen nok alvorlig? Har jeg lært meg å sortere de viktige og uviktige valg. Har jeg valgt de riktige veier? Har jeg tatt de hensyn jeg burde ta? Har jeg elsket og hatet nok? Har jeg danset og sunget nok? Gjort de riktige tingene til riktig tid?  Svaret mitt må bli ja.  Ja, fordi det var de valgene jeg tok da jeg sto overfor dem. De valgene var riktig for meg der og da. De valgene jeg alene måtte ta fordi det var mine valg og ingen annens. Andre er nok ikke enig med meg, de villet tatt andre valg, men jeg var bare i mitt eget liv og eide bare mine egne tanker da valgene ble tatt. Jeg har helt sikkert såret underveis, men det er ikke fordi jeg har villet det. Men jeg tror at for å være et bra menneske for andre må man også ha et godt, helt og sterkt liv selv. 

Har jeg utviklet meg i både mitt ytre og ikke minst i mitt indre liv. Kanskje er jeg fremdeles litt både lettsindig, dom, naiv og feig. Men jeg er meg, min måte å være på er min ballast som jeg har ervervet meg i livet.Tror at hensikten med livet er egentlig hva du tenker deg  at livet skal være, - og at du på en måte fullfører deg selv under veis.

Dersom du legger kjærlighet og positivitet etter deg i dine fotefar gjennom livet har du prestert noe andre kan glede seg over etter at din tid er over på denne jord.  

Tenk på at også du er du - og du er den eneste som eier dine tankerog erfaringer. Det finnes bare en utgave av deg.