Her er vi i vår beste alder. Søskenflokken samlet for noen år siden.

Heimhusan

Polare lavtrykk er på vei innover oss.

Zekano glad og lykkelig hund på tur.

Fiskerihavn

Vinterlys

Småbåthavna i Slenesvika

Italiensk aften... i min glade ungdom.