Dette er noe av de erfaringer som jeg har med meg og som har vært med på å forme meg som det mennesket jeg er i dag.

Curriculum Vitae.

Personalia:

Inger-Lise Torolfsen

8762 Sleneset

 

 

OM MEG SELV:

Jeg er pålitelig, fleksibel, positiv og utadvendt person. Jeg er ikke redd for å ta et tak når det trengs. Jeg har vært i arbeidslivet i over 40 år og har hatt mange typer arbeid. Har hatt jobb og tatt utdanning ved siden av hjem og barn.  Har hatt 3 fosterbarn etter at egne barn var blitt voksne. Jeg har diverse kurs og erfaring i forskjellige regnskaps programmer blant annet Hansa Regnskap, AlfaReg, Mammut og IBM.

Jeg har hatt diverse styreverv i Gjøvik Tennisklubb og sittet i styret i Gjøvik Tennishall AS. Har deltatt i klargjøring av forskjellige kunstutstilinger på tidligere Mølla Galleri og Selskapslokaler. Jeg har hatt ansvar for store og små selskaper i Møllas Selskapslokaler.Var med å tok del i forberedelsene og gjennomføringen av O.L-94 Transportdelen. 

Praksis:

Vikariat eldreomsorgen.

Regnskapsmedarbeider Edvardsen Regnskap

Sekretær Lurøy  Kom.Oppvekstetatern                  juni-nov.                             2007

Sekretær i Lurøy Sentraladministrasjon (vikariat) 100% stilling i 6 uker                 2007

Lurøy Sykehjem (vikar som renholder des.006-jan-2007)                                    2006 - 2007

Personlig assistent for afasi rammet  (60%)                                                      2000 - 2004

Sekretær i Sleneset Lokalutvalg /bibliotek medarbeider(25%)                               2000 - 2007

Thermo Floor AS                                                                                           1995 - 1999

Exedra (relasjonsmarkedsføring)     engasjement 3 mnd.                                    1995

Den Norske Kreftforening (engasjement vikariat)                                               1994 -1995

O L`s Transport 94 administrasjon (Manpower)                                                  1993 -1994

Toten Transportsentral regnskapsmedarbeider (Manpower)                                  1993

Øyenlege Sidsel Sønes                                                                                    1993

Gjøvik Inkassobyrå (noe deltid)                                                                       1981 - 1993

Cafe Chaplin (deltid)                                                                                     1985 - 1986

Vira Matsenter (ferskvareavdelingen)                                                               1979 -1981

Ervold Matsenter                                                                                          1976 - 1978

Televerket (Telefondame)                                                                             1970 - 1974

Landhandelekspedritise                                                                                 1969 - 1970

Arena restaurant       (koltkjøkken-varmtkjøkken)                                            1967 - 1968

Bygdin Høyfjellshotell (Stuepike koltkjøkkenet)                                                  1966 - 1967

Kondrad Langaards Tobakkfabrikk

Kiosk Ekspeditrise

Hushjelp

 

 

Kurs/Utdannelse:  Se vedlegg.

  • Etablererkurs Innovasjon Norge.                                                                           
  • Div kurs i regi av Inkassoforeningen (årlige kurs i forhold til jus.og div. lovverk O.L)
  • Regnskap og EDB
  • Tekstbehandling
  • Maskinskriving